dr. Csuhaj V. Imre

a kuratórium elnöke

Dr. Braun Márton

ügyvezető igazgató
Braun Márton

Dr. Antal Gergely

ügyvezető igazgató-helyettes

Horváth László

ügyvezető igazgató-helyettes

dr. Elek Sándor

a kuratórium társelnöke

Mohácsi Kálmán

a kuratórium társelnöke

dr. Antal Gergely

kurátor

dr. Dubéczi Zoltán

kurátor

Hörömpöly László

kurátor

Koji László

kurátor

Meizner Sándor

kurátor

Pesti Albertné

kurátor

dr. Soltész Anikó

kurátor

MVA: három évtizede a kisvállalkozásokért

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a hazai gazdaságfejlesztés egyik emblematikus, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra fókuszáló szereplője, különleges feladattal, különleges történelmi időszakban jött létre, ami egybeesett a Magyarországon zajló politikai és gazdasági rendszerváltoztatással. A frissen formálódó – és gyakran változó -, szabályozórendszer keretei között úgy jöttek létre a magáncégek, hogy tulajdonosaik többsége mindenféle vállalkozói előélet és tudás nélkül, forrás és tőkehiányosan vágott bele a vállalkozói létbe.

A 2020-ban 30 éves MVA az elmúlt három évtizedben 105 milliárd forint kedvezményes forrás elérésében segített 79 ezer hazai vállalkozást. Tevékenységének Az MVA 30 éves tevékenységének jelentőségét az is jól jellemzi, hogy a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2018-ban a Magyarországon működő vállalkozások több mint 99 százaléka volt kis- és középvállalkozás, és miközben a foglalkoztatottak közel kétharmadának biztosítottak munkalehetőséget, a hozzáadott érték 46, a nettó árbevétel 42, a nemzetgazdasági beruházások 30  százalékával járultak hozzá a működő vállalkozások összes teljesítményéhez. Mindezt úgy, hogy 2013 óta minden évben megközelítőleg ugyanazt az arányt képviselték a kkv-k a teljes vállalkozói körön belül, mint 2018-ban (99,1%).

Mivel a vállalkozások elindításában, és a mikrovállalkozások sikeres működtetésében a vállalkozó szellem, az információ, és a felkészültség mellett nem kevésbé lényeges a biztos anyagi bázis, az MVA a tudásátadás mellett, kedvezményes forrásokkal is mindvégig segítette-segíti az induló, illetve a fejlődni képes mikro, kis- és középvállalkozásokat.

A megalakulás időszaka

Az Országgyűlés 1989. év decemberi ülésszakán fogadta el a Kormány 1990. évi gazdaságpolitikai programját és ennek keretében hagyta jóvá a részletesen kidolgozott vállalkozásélénkítési programot. A gazdaságpolitikai programra épülő 42/1989. (XII.27.) OGY határozat alapján a Minisztertanács 1014/1990. (1.31.) MT határozata rendelte el a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) létrehozását.

Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány azért is különleges szervezetként jött létre, mert 19 alapítója között a kormányzati szervek és az MNB, mellett kereskedelmi bankok, valamint  érdekképviseletek is szerepet vállaltak. Az MVA, mint magánalapítvány így olyan, független szervezetként jött létre, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának megvalósítását segítő intézményeként tevékenykedik.

Az MVA stratégiájához kötődően, az indulást követően sorra alakultak a helyi vállalkozásfejlesztési központok (HVK). Az országos hálózat kialakításának célja az volt, hogy az MVA, a helyi érdekek felismerése, a vállalkozói kör öntevékenysége, aktivizálódása révén, országos hatáskörű programjait regionális, megyei, esetenként kistérségi orientációval valósítsa meg kiemelt partnereivel – a részben általa alapított – helyi vállalkozásfejlesztési alapítványokon keresztül. A jogilag egyenrangú szervezetekkel közösen lebonyolított programok végrehajtása az évtizedek során tartós együttműködésben valósul meg.

A kormányzati elképzeléseknek megfelelően, az Európai Uniós csatlakozáshoz közeledve mind szorosabb kapcsolat alakult ki az Európai Unióval, illetve annak elődszervezeteivel is. Az Európai Közösség kezdeményezésére született meg a Lengyelország és Magyarország gazdasági felzárkóztatását szolgáló PHARE előcsatlakozási alap. Ehhez kötődően, 1990 novemberében, az Európai Közösségek Bizottsága az éppen akkor alakult MVA-t jelölte ki a PHARE kis-és középvállalkozás-fejlesztési programjainak, többek között a Mikrohitel Programnak a végrehajtó ügynökségévé (implementing agency) ami a kedvezményes források mellett szervezési kultúrával és a folyamatba épített ellenőrzéssel is segítette az Alapítvány működését. A PHARE végrehajtó ügynökségi teendőit a program zárásáig, 2003. június 30-ig végezte az MVA.

Európai Uniós csatlakozás: lehetőségek és kihívások

Az MVA a PHARE program kifutása óta, küldetéséhez híven, olyan független magánalapítványként működik, amely továbbra is segíti a kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának megvalósítását.

Magyarország 2004-ben vált az Európai Unió teljes jogú tagállamává és ettől kezdve az MVA is az Unió hétéves költségvetési ciklusaihoz, valamint az aktuális hazai gazdasági keretrendszerhez igazította a KKV szektort támogató tevékenységét, programjait. Mivel az Európai Unió egyik alapelve a fejlettségi szintek kiegyenlítése, az ennek megvalósítását szolgáló kohéziós források felhasználásával Magyarország számára is lehetőség nyílt a gazdasági fejlődés gyorsítására, a fejlett európai országokhoz való felzárkózásra. Mindez, az EU által biztosított támogatások révén a KKV szektor számára is jelentős fejlesztési lehetőségeket jelentett. Így az Alapítvány a KKV szektor fejlődését, megerősítését szolgáló Uniós pályázatokban elérhető források közvetítésében is jelentős szerepet vállalt.

Az MVA, hazánk Európai Uniós tagságát követően is folytatta mikrohitelezési tevékenységét, miközben széleskörű tanácsadási segítségével is támogatta a vállalkozókat. Emellett – más szereplőkkel összefogva -, saját pályázatok kiírásával is hozzájárult ahhoz, hogy új ötletekkel, fejlesztésekkel, valamint kutatásokkal versenyképesebbé váljon a hazai KKV szektor.

Európai Uniós programok, 2007-13

Az Európai Unió 2007-13 költségvetésének meghatározásakor a magyar európai parlamenti képviselői mandátum is lehetőséget biztosított arra, hogy hazánk tényleges szerepet játszhasson a költségköltségvetés keretösszegéből hazánkat érintő tételek és feltételek meghatározásában. Ennek keretében – még a közelgő globális recesszió hatásaival nem számolva -, kerültek megállapításra a hazánk régióinak felzárkóztatást, illetve a KKV szektor további támogatását szolgáló források.

A 2008-ban kezdődő, majd elhúzódó pénzügyi-gazdasági világ válság következtében elapadó banki források miatt a kisvállalkozások számára, az életbenmaradás érdekében minden korábbinál fontosabb lett az MVA kedvezményes vállalkozói forrásokat biztosító szerepe. Ezt szolgálta, hogy országos megbízotti hálózatát jelentő Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével továbbra is működtette a Mikrohitel Programot, illetve több, határon átnyúló programmal támogatta a hazai KKV szektort.

Európai Unió 2014-2020 költségvetés

Az MVA, az EU 2014-2020-as költségvetési periódusához kötődően, annak szellemében végezte tevékenységét, hogy a kormány, az EU források jelentős részét közvetlenül gazdaságfejlesztésre kívánta fordítani, célul tűzve a vállalkozások megerősítését is azért, hogy 15-20 százalékkal emelkedjen a kis- és középvállalkozások hozzájárulása a GDP-hez.

Folytatódott tanácsadási tevékenység és a mikrohitelprogram, a kisvállalkozások pénzügyi segítségnyújtással való támogatása, elsősorban azon a területen, ahol a KKV szektor igényeit a kereskedelmi bankok nem tudják kielégíteni.

Az MVA emellett továbbra is nagy energiát fektet tanácsadói tevékenységére, illetve továbbra is folytatva folyamatosan futó programja a Segítünk indítani! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása programot a közép-magyarországi, a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli, a dél-dunántúli, valamint az észak-magyarországi régióban.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének jelentőségét mutatja az is, hogy az MVA-val együttműködő alapítványok mikrohitelen túlmutató fejlesztési hitelkonstrukcióival és egyéb pénzügyi eszközeivel együtt már az MVA alapítása óta eltelt idő alatt, több mint 105 milliárd forintot juttatott el, mintegy 79 ezer vállalkozáshoz.

Múlt és jövő - küldetés

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységét középtávon meghatározó stratégia két, tartós értéket jelentő adottságra épül: az Európai Unióval fennálló együttműködés során felhalmozott tudásra és a hálózati együttműködéssel biztosítható országos jelenlétre.

A szervezet küldetése továbbra is érvényes: olyan szolgáltatások és programok megalapozása, amelyek országos, vagy regionális szintűek, s egyaránt irányulhatnak a mikro-, a kis-, illetve a középvállalkozói szektor fejlesztésére. Az MVA meghatározó törekvése a vállalkozások számára általánosan elérhető alapvető szolgáltatások (mint a vállalkozások indítása, vállalkozók képzése, információ-szolgáltatás, mikrohitel) folyamatos biztosítása. Az Alapítvány emellett a speciális vállalkozói csoportok igényeinek kielégítésében is szerepet vállal ( sportvállalkozások, mozgáskorlátozottak alkalmazása, határon túli vállalkozói kapcsolatépítés, stb.).

Miközben az MVA megalapításának 30. évfordulója éppen egy újabb 2021-27 közötti Európai Uniós költségvetési ciklus megtervezésének időszakára esik, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a KKV szektor fejlesztése érdekében végzett tevékenységét továbbra is elkötelezetten végzi, az új EU-s költségvetési ciklusban megnyíló kedvezményes pénzügyi lehetőségek, pályázatok kapcsán is felkészült arra, hogy azokat minél hatékonyabban közvetítse a magyar mikro, kis-és középvállalkozói szektor gyarapodására.